Webinar om kontrakter i koronakrisen

I samarbeid med Sandefjord Næringsforening holder våre advokater Caroline Jahre Viksand, Arnt Olaf Stillerud og Terje Dahl Svendsen webinar med tittelen «Kontrakter i korona-skvis». Webinaret holdes 20. mars kl. 10 og er åpent for alle.

Tiltak knyttet til koronaepidemien

Samfunnet er i en krevende situasjon som følge av koronaepidemien og tiltakene som er iverksatt for å bekjempe den har vidtrekkende og alvorlige konsekvenser for mange av våre klienter. Situasjonen og betingelsene som næringslivet må forholde seg til endrer seg daglig, i takt med hvordan epidemien utvikler seg og hvordan virkningene av myndighetens tiltak utspiller seg. Sjelden har behovet for å tenke kort og langt samtidig vært større.  Det vil være avgjørende for mange å ha tilgang til advokater med inngående spesialistkompetanse innen flere fagområder, men som også evner å gjøre  helhetlige og strategiske tilnærminger til klientenes behov.

Vi vil i tiden fremover være like tilgjengelig og til stede for våre klienter som under normale omstendigheter, samtidig som vi skal være med på den nasjonale dugnaden for å bekjempe epidemien. Vi har lokalisert våre ansatte på hjemmekontor og innført gode systemer for å sikre tilgang på humankapasitet. Vi er fullt operative gjennom gode digitale verktøy for kommunikasjon og samhandling. Alle våre ansatte er tilgjengelig på ordinære kontaktpunkter og sentralbordet er betjent. Vi gjennomfører møter per telefon eller videokonferanse, men vil kunne delta på fysiske møter der det er nødvendig og tilrådelig. Dette setter oss i stand til å ivareta klientens interesser med de samme krav til kvalitet, tilgjengelighet og frister som normalt, slik at vi kan bidra til at våre klienter kommer seg best mulig gjennom krisen samfunnet står i nå.

Vi anbefaler våre klienter å ta grep om situasjonen, prøve å være i forkant og søke råd i tide. Kontakt gjerne vår «task force»:

Kontrakter, mislighold, force majeure, fristutsettelser m.v.:
Caroline Jahre Viksand, Terje Dahl Svendsen

Arbeidsrett, permitteringer, nedbemanninger m.v.:
Heidi Aas Larsen, Kjetil Baustad Egelie

Betalingsproblemer, betalingsstans, gjeldsforhandlinger, styreansvar, insolvens/konkurs m.v.:
Tor Erik Heggøy, Audun Samnøen

Lån, lånevilkår, sikkerhetsstillelse, bank og finansiering  m.v.:
Caroline Jahre Viksand, Eivin Johnsrud

Strategisk rådgivning, krisehåndtering, styrearbeid m.v.:
Tor Erik Heggøy, Heidi Aas Larsen, Tor Bechmann

Kjøp/salg av virksomheter, transaksjoner mellom nærstående m.v.:
Tor Bechmann, Eivin Johnsrud

Skatt og avgift:
Lasse Jensen, Oddmund Håkenstad

Entreprise, varsling av forsinkelser, mislighold m.v.:
Kenneth Markeng, Arnt Olaf Stillerud

Tenden bistod med salg av aksjemajoriteten i PowerOffice til Visma

Gründerne av software-selskapet PowerOffice AS gjennomførte 12. desember 2019 salg av aksjemajoriteten til Visma. Tenden har hatt gleden av å bistå gründerne og selskapet. Tendens kjerneteam bestod av Tor Bechmann og Eivin Johnsrud.

PowerOffice leverer moderne skybaserte regnskapssystemer, hovedsakelig for små og mellomstore bedrifter. Selskapet har oppnådd stor suksess de siste årene, og er i en voldsom vekst. Hovedproduktet PowerOffice Go har mottatt flere priser for både design og brukeropplevelse. Selskapet er hjemmehørende i Bodø.

Med Visma – Europas ledende softwareselskap – som strategisk partner og majoritetseier, gleder vi oss til å sette fart på våre planer om internasjonal ekspansjon, samtidig som vi fortsetter å styrke oss i hjemmemarkedet, sier administrerende direktør i PowerOffice, Trond Eirik Paulsen.

– Vi er svært fornøyde med å bli hovedaksjonær i PowerOffice. Vi kjenner selskapet godt fra utsiden og er imponert over det de har fått til med PowerOffice Go. Vi ser frem imot å utforske internasjonale muligheter sammen, og vi er sikre på at vår kompetanse og erfaring også vil komme PowerOffice til gode, sier CEO i Visma, Øystein Moan.

Tenden ønsker både PowerOffice og Visma lykke til med det strategisk spennende partnerskapet.

Future Estate 2019

Det ble et svært vellykket arrangement av Future Estate 2019. Tenden arrangerte konferansen sammen med Tønsberg næringsforening, Lemon reklamebyrå, Nordea og EY.  Ledende aktører innen stedsutvikling, bærekraft, eiendomsutvikling, teknologi og arkitektur fortalte hva som skal til for å lykkes i Vestfold.

 

Advokat Thomas Lie fra Tenden holdt foredrag om kjøp/salg av eiendomsselskap og skatteposisjon.

Digitalt arveskifte

Det dukker stadig opp nye utfordringer knyttet til avdødes digitale liv ved gjennomføring av skifteoppgjør. Avdøde kan ha kryptovaluta og andre digitale penger, brukerkonti og rettigheter som arvingene ikke vet eksisterer. Det er også ofte usikkert hva avdøde ønsker skal skje med de digitale eiendelene.

Les og hør intervjuene av en av våre arverettsadvokater Hanne Skråmm Espeland  i NRK fra 19. januar 2019.

Tenden-advokat leder av lovutvalget for familierett, arv og skifte

Advokatforeningens hovedstyre har oppnevnt advokat Hanne Skråmm Espeland i Tenden som ny leder av lovutvalget for familierett, arv og skifte fra 1. januar 2019. Lovutvalgene består av medlemmer med særlige kunnskaper innenfor det enkelte utvalgs fagfelt. Utvalgene følger med i lovgivningsarbeidet, og kommer med råd og svarer på pressehenvendelser innenfor sitt fagområde. Fra tidligere er advokat Tor Bechmann i Tenden  medlem av Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett.

Skal det bygges ny vei eller jernbane over eiendommen din?

Ekspropriasjon innebærer at du må selge hele eller deler av eiendommen din under tvang. Å miste et hjem eller produktivt landbruks- eller næringsareal, oppleves ofte som svært tungt. I en slik situasjon er naturlig å spørre seg hva man har krav på i erstatning. Reglene er ikke enkle.

Les  innlegget til  advokat og partner i Tenden, Kjersti Schiøtz Thorud publisert i  Tønsbergs blad  29. november 2018.

Hvem er arbeidsgiver i Norwegian-konsernet?

I disse dager behandler Norges Høyesterett en sak som vil få stor prinsipiell betydning for norske arbeidsgivere og arbeidstagere. Advokatene Kjetil Edvarsen og Kjetil Baustad Egelie har i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv forklart kort hva saken dreier seg om,  og hvilken betydning dommen vil kunne få for arbeidstakeres rettigheter i komplekse konsernstrukturer. Innlegget kan du lese her.

 

Viktigheten av testament

Lørdag 14. september 2018 hadde VG en artikkel om testamenter der en av ekspertene som var intervjuet var Tendens senioradvokat Hanne Skråmm Espeland. Espelands råd er kort fortalt at alle som vil ha en annen løsning enn den loven legger opp til, bør skrive et testament. Spesielt er dette aktuelt for samboere med og uten barn, og ektefeller uten barn eller med særkullsbarn. Artikkelen kan du lese her.