Artistorganisasjonen GramArt har inngått rammeavtale med Tenden

GramArt er landets største interesseorganisasjon for artister, med 3 000 medlemmer. GramArt har nylig inngått en rammeavtale med Tenden, der Tenden skal tilby juridisk bistand til GramArts medlemmer. Rådgivningen vil primært omfatte artistenes kontrakter, rettighetsspørsmål, mekling og tvisteløsning.

Ta gjerne kontakt med advokat Harald Bjelke ved spørsmål om avtalen.

 

Kveldsseminar: Uskiftet bo og fremtidsfullmakt

VI INVITERER TIL KVELDSSEMINAR I SANDEFJORD OG TØNSBERG

Mange velger å sitte i uskiftet bo når ektefellen dør. Er du trygg på at dette er den beste løsningen?

Fremtidsfullmakt er en praktisk og fleksibel løsning dersom du blir ute av stand til å ivareta egne interesser, uavhengig av om du er gift eller enslig. Fullmakten kan inneholde bestemmelser om hvem som skal styre din økonomi eller ta viktige personlige beslutninger på dine vegne.

Seminaret holdes av advokatene Christen Agerup, Hanne Skråmm Espeland og Lene Marie Aas Thorstensen.

SANDEFJORD
Tirsdag 21. november kl. 1800-2000 (fulltegnet)
Tirsdag 21. november kl. 1500-1700
Thor Dahls gate 1-5

Da det oppsatte seminaret i Sandefjord kl. 1800-2000 er fulltegnet har vi satt opp et ekstra seminar kl. 1500-1700, samme sted.

TØNSBERG
Torsdag 23. november kl. 1800-2000
Anton Jenssens gate 2

Seminaret er gratis. Påmelding innen 10. november til:

seminar@tendenadvokat.no eller tlf. 33 35 46 00.

Kurs fordelt over tre frokostseminarer: God personalhåndtering

Vi inviterer til kurs fordelt over tre frokostseminarer i hver av byene Tønsberg, Horten, Sandefjord, Larvik og Skien

God personalhåndtering er viktig, lønnsomt og lovpålagt. Vi ønsker å få med oss næringslivet i regionen på å ha et mer bevisst forhold til temaet.

I samarbeid med Solve Forretningspartner AS tilbyr vi nå et gratis kurs som gir en innføring i arbeidsrett og HR fra et arbeidsforholds begynnelse til dets slutt. Vi deler våre erfaringer slik at du kan unngå potensielle fallgruver og forbedre personalhåndteringen i bedriften.

Kurset holdes av Tenden Advokatfirma ANS ved advokatene Tonje H. Drevland og Heidi Aas Larsen i samarbeid med Solve Forretningspartner AS ved HR Manager Erling Huus-Hansen. På det siste frokostseminaret bidrar også NAV Arbeidslivssenter ved Jørn Skille, Lars Trøan og «arbeidsgiverlos» Randi Ann Hansen med nyttige verktøy for deg som arbeidsgiver.

Kurset er i hver av byene inndelt i følgende tre frokostseminarer:

DEL 1: FOREBYGGING – «BEGYNNER DU RIKTIG, ER MYE GJORT»

 • Referanseinnhenting
 • Fast og midlertidig ansettelse
 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidstid og overtid
 • Prøvetid
 • Konkurranseforbud og kundeklausuler
 • Forebygging, oppfølging og den vanskelige samtalen

DEL 2: KONSEKVENSER OG AVVIKLING

 • Advarsler
 • Oppsigelse og nedbemanning
 • Oppfølging av konkurranseforbud og kundeklausuler
 • Permittering
 • Attester og referanser

DEL 3: SYKEFRAVÆR – TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING

 • Håndtering av sykefravær og sykemeldte ansatte – rettigheter og plikter for arbeidsgiver
 • Hva kan og skal NAV bidra med? NAVs «verktøykasse» – samarbeid med og involvering av NAV
 • Hva bør arbeidsgivere gjøre bedre eller annerledes sett fra NAVs ståsted?

Gruppe mennesker

Påmeldingsfrist: To dager før kursoppstart i den enkelte by. Ved påmelding melder du deg på samtlige tre frokostseminarer i den aktuelle byen.

Skien
Del 1: Tirsdag 7. november 2017
Del 2: Tirsdag 28. november 2017
Del 3: Tirsdag 9. januar 2018

Sted: Hotell Fritidsparken, Moflatveien 38 (Skien fritidspark)
Frokost serveres fra kl. 0745
Kurs kl. 0815-1000

Larvik
Del 1: Onsdag 8. november 2017
Del 2: Onsdag 29. november 2017
Del 3: Onsdag 10. januar 2018

Sted: Solve Forretningspartner AS’ lokaler i Ryes Gate 28 i Larvik
Frokost serveres fra kl. 0745
Kurs kl. 0815-1000

Sandefjord
Del 1: Mandag 13. november 2017
Del 2: Fredag 1. desember 2017
Del 3: Torsdag 11. januar 2018

Sted: Tendens lokaler i Thor Dahls gate 1-5 i Sandefjord
Frokost serveres fra kl. 0745, kurs kl. 0815-1000

Kurset i Sandefjord er fulltegnet

Horten
Del 1: Tirsdag 14. november 2017
Del 2: Torsdag 30. november 2017
Del 3: Tirsdag 16. januar 2018

Sted: Hortens storstue, Øvre vei 1 (Sjømilitære Samfund)
Frokost serveres fra kl. 0745
Kurs kl. 0815-1000

Tønsberg
Del 1: Onsdag 22. november 2017
Del 2: Tirsdag 5. desember 2017
Del 3: Fredag 26. januar 2018

Sted: Tendens lokaler i Anton Jenssens gate 2 (ved Statens Park) i Tønsberg
Frokost serveres fra kl. 0745
Kurs kl. 0815-1000

Kurset i Tønsberg er fulltegnet

 

Frokostseminar: Bli klar for de nye personvernreglene (GDPR)

Vi inviterer til frokostseminar i Tønsberg, Horten, Sandefjord og Skien

Torsdag 28. september 2017 kl. 08.00 – 10.00 [FULLT]
Tendens lokaler i Anton Jenssens gate 2 (ved Statens Park) i Tønsberg

Fredag 13. oktober 2017 kl. 08.00 – 10.00
Hortens storstue, Øvre vei 1 (Sjømilitære Samfund) i Horten 

Fredag 20. oktober kl. 08.00 – 10.00 (frokost fra 0745, foredrag start 0815)
Clarion Collection Hotel Atlantic, møterom 1 (Jernbanealleen 33) i Sandefjord

Torsdag 16. november kl. 08.00 – 10.00 (frokost fra 0745, foredrag start 0815)
Thon Hotel Høyers, Kongens gate 6 i Skien

Tema: Hva kreves for å opptre i samsvar med de nye personvernreglene? En gjennomgang av hovedpunktene i EUs personvernforordning (GDPR – General Data Protection Regulation), og hvilke tiltak virksomheter  må gjennomføre allerede nå og i tiden frem til reglene trer i kraft 25. mai 2018. Reglene berører alle norske bedrifter, ettersom alle har opplysninger om egne ansatte, kunder m.v

Frokostseminar

Det blir servert enkel frokost fra kl. 0745.
Foredragene starter kl. 08.15. Programslutt kl. 10.00.

Seminaret er gratis.

Program:

08.15 – 09.10 Gjennomgang av de viktigste nyhetene

09.10 – 09.20 Kaffepause

09.20 –10.00 Hva bør bedriftene gjøre allerede nå?

Foredragene holdes av advokatene Harald Bjelke og Kjetil Baustad Egelie, Tenden  Advokatfirma ANS

Frist for påmelding: Senest to dager før de respektive foredragene.

Påmelding Tønsberg 28.09.2017

Påmelding Horten 13.10.2017

Påmelding Sandefjord 20.10.2017

Påmelding Skien 16.11.2017

Frokostseminar: Den nye eierseksjonsloven

Vi inviterer til frokostseminar 

Fredag 27. oktober 2017 kl. 08.15 – 0945 (frokost serveres fra 0745)
Tendens lokaler i Anton Jenssens gate 2 (ved Statens Park) i Tønsberg

Tema: Den nye eierseksjonsloven

Frokostseminar

Det blir servert enkel frokost fra kl. 0745.
Foredragene starter kl. 08.15. Programslutt kl. 09.45.

Seminaret er gratis.

Foredragene holdes av advokatene Paal E. Thoresen og Jan Hagfors Greve, Tenden Advokatfirma ANS

Frist for påmelding: Tirsdag 24. oktober 2017

Frokostseminar: Den nye eierseksjonsloven

Vi inviterer til frokostseminar 

Onsdag 25. oktober 2017 kl. 08.15 – 0945 (frokost serveres fra 0745)
Tendens lokaler i Thor Dahls gate 1-3-5 i Sandefjord

Tema: Den nye eierseksjonsloven

Frokostseminar

Det blir servert enkel frokost fra kl. 0745.
Foredragene starter kl. 08.15. Programslutt kl. 09.45.

Seminaret er gratis. Samme seminar arrangeres i Tønsberg 27. oktober 2017, les invitasjonen her

Foredragene holdes av advokatene Paal E. Thoresen og Jan Hagfors Greve, Tenden Advokatfirma ANS

Frist for påmelding: Mandag 23. oktober 2017

Kveldsseminar: Arv og generasjonsskifte

Sammen med Handelsbanken Sandefjord inviterer vi til gratis kveldsseminar om arv og generasjonsskifte torsdag 26. oktober 2017 kl 18-2030. Sentrale temaer blir arveplanlegging, testament, fremtidsfullmakt og viktigheten av en god samboeravtale eller ektepakt.

Les mer om arrangementet og påmelding her

 

Ikke mva-fradrag på kostnader ved kjøp av eiendomsselskap

I en dom fra Høyesterett 29. september 2017 ble et holdingselskap nektet fradrag for merverdiavgift på kostnader som selskapet hadde hatt i forbindelse med kjøp av aksjene i et eiendomsselskap. Kostnadene gjaldt rådgivningstjenester, herunder advokatkostnader.

Eiendomsselskapet var frivillig registrert for merverdiavgift, og drev med avgiftspliktig utleie. Samme avgiftstermin som kjøpet av aksjene ble gjennomført, ble holdingselskapet og eiendomsselskapet fellesregistrert for merverdiavgift. Deretter krevde holdingselskapet fradrag for merverdiavgift for de nevnte rådgivningskostnadene. I lagmannsretten fikk holdingselskapet medhold, og fradragsretten ble begrunnet med henvisning til hovedregelen i merverdiavgiftsloven § 8-1 om fradragsrett for merverdiavgift «til bruk» i avgiftspliktig virksomhet, sammenholdt med reglene om fellesregistrering og tilbakegående avgiftsoppgjør. Lagmannsretten mente at det ikke var grunn til å skille avgiftsmessig mellom det å kjøpe en eiendom, og det å kjøpe selskapet som eier eiendommen.

Høyesterett var ikke enig i dette, og kom til at holdingselskapet ikke hadde rett til fradrag for merverdiavgift for de nevnte kostnadene, og at reglene om tilbakegående avgiftsoppgjør og fellesregistrering heller ikke åpnet opp for å utvide fradragsretten.

Høyesteretts begrunnelse var at kjøp av aksjer er unntatt fra merverdiavgiftsområdet, og at rådgivningskostnadene derfor knyttet seg til en mva-unntatt transaksjon. Holdingselskapet nådde heller ikke frem med sin argumentasjon om at kostnadene i realiteten var til bruk i forbindelse med etablering og videreføring av den avgiftspliktige utleievirksomheten som ble drevet i datterselskapet, og som holdingselskapet nå var blitt en del av gjennom den fellesregistrerte virksomheten.

Høyesteretts avgjørelse bidrar til å avklare tilknytningskravet for fradragsrett for merverdiavgift. Dommen var enstemmig. Dommen kan leses i sin helhet her.

Det er ventet at skatteetaten vil komme med en uttalelse i tilknytning til dommen som vil trekke nærmere grenser for fradragsretten for merverdiavgift innenfor temaet transaksjonskostnader.

Dersom du har spørsmål i tilknytning til dommen, ta gjerne kontakt med advokatene Lasse Jensen eller Oddmund Håkenstad.

Ny eierseksjonslov fra 1. januar 2018

Hva er nytt?

Den nye eierseksjonsloven trer i kraft 1. januar 2018, med unntak av regelen om seksjoneringsrett for sameiere, som trer i kraft først 1. juli 2018.

Hvilke endringer legges det opp til etter den nye loven? Her kommer noen høydepunkter.

Tidligste tidspunkt for seksjonering – flyttet til rammetillatelsen

Den nye loven § 8 sier at «[b]åde bestående og planlagte bygninger kan seksjoneres når det foreligger rammetillatelse etter plan- og bygningsloven.»

Tidligere kunne man ikke seksjonere før det forelå igangsettingstillatelse (IG). I lovforslaget er det fremhevet at endringen vil gi bankene økt fleksibilitet ved finansieringen av byggeprosjekter. Det blir nå lettere å tinglyse pantekrav på et tidlig tidspunkt i prosessen, slik at utbyggeren kan få etablert eiendommen som et panteobjekt. Den nye regelen gjelder imidlertid ikke for seksjonering av anleggseiendom.

Seksjonering før det foreligger IG øker risikoen for avvik mellom seksjonert og ferdig oppført bygning. Dersom slike avvik er betydelige, vil kommunene nå få rett til å kreve reseksjonering.

Krav på seksjonering i sameier som ikke er seksjonert

I boliger som eies i sameie uten at eiendommen er seksjonert, kan det være vanskelig å oppnå pantesikring for lån. Tidligere har det for slike sameier ikke vært mulig å beslutte seksjonering uten flertallsvedtak, og i enkelte tilfeller har heller ikke flertallsvedtak vært tilstrekkelig. Seksjonering har dermed vært umulig i sameier med to sameiere, dersom den ene ikke ønsker seksjonering. Nå innføres en ny regel i § 9 som gir den enkelte sameier med bruksrett til bolig rett til å kreve seksjonering. Kravet fremsettes for tingretten og er gjenstand for forenklet rettergang.

Kun seksjonering av boenheter som er lovlig etablert etter plan- og bygningsloven

Tidligere har det vært mulig å seksjonere en boenhet lovlig uten at den nødvendigvis oppfylte vilkårene i plan- og bygningsloven. Dette har ført til problematiske situasjoner for forbrukere. Den nye loven har inntatt en koblingsregel i § 7 tredje ledd som sier at en søknad som gjelder boligseksjon bare kan godkjennes dersom hver seksjon er en lovlig etablert boenhet etter plan- og bygningsloven.

Kjøperetten for leietakere er fjernet

Etter dagens lov har leietakere i et bygg på tidspunktet for seksjonering som hovedregel en kjøperett til 80 % av markedspris. Regelen ble tidligere begrunnet med boligpolitiske formål som ikke lenger gjør seg gjeldende. I praksis har det vist seg at bygg som skal seksjoneres tømmes for leietakere før man seksjonerer.

I den nye loven er kjøperetten fjernet. Merk likevel at kjøperett utløst før 1. januar 2018 fortsatt kan påberopes.

Nye regler om parkering

Tidligere har det vært problemer knyttet til kommunenes håndtering av bestemmelser om antall parkeringsplasser og fordelingen av disse i forbindelse med seksjoneringsbegjæringen. I § 7 i den nye loven fremgår det at man har krav på tillatelse til seksjonering dersom «det er avsatt tilstrekkelig parkeringsareal til å sikre det antallet parkeringsplasser som følger av byggetillatelsen».

Den interne fordelingen av parkeringsplassene overlates til utbygger og til sameiet. Parkeringsplassene kan organiseres på flere måter, som fellesareal, næringsseksjon, tilleggsareal eller anleggseiendom.

Det er vedtatt en egen bestemmelse i § 26 som er ment å sikre at seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne får tilgang til de parkeringsplasser som er opparbeidet som HC-plasser. Reglene er fleksible og medfører ikke at det må settes av faste plasser dersom det ikke er behov. Sameiet skal gjennom vedtektene, eller på en annen måte, sikre at seksjonseiere med slike behov kan få en tilrettelagt parkeringsplass som ikke allerede disponeres av en annen seksjonseier med nedsatt funksjonsevne.

Forenkling av kravene til oppmåling av tilleggsdeler

Bestemmelsen i § 11 innebærer at det ikke lenger kreves avholdt oppmålingsforretning for ubebygde tilleggsdeler til seksjonene. Det er nå tilstrekkelig at ubebygde tilleggsdeler angis på situasjonskartet i forbindelse med begjæring om seksjonering. Dette bidrar til å forenkle og forkorte saksbehandlingstiden. Man slipper også oppmålingskostnadene.

Seksjonseieres enerett til å bruke fellesarealer

Frem til nå har muligheten til å tildele seksjonseier enerett til bruk av deler av fellesarealet i praksis vært svært begrenset. Nye bestemmelser i § 25 presiserer og utvider sameiets anledning til å tildele slik enerett . Slik enerett skal vedtektsfestes og skal være tidsbegrenset i inntil 30 år. I nærings- eller kombinerte sameier åpnes i tillegg for at to eller flere seksjonseiere kan gis felles bruksrett i mer enn 30 år.

Nye saksbehandlingsregler og økt brukervennlighet

I enkelte kommuner har saksbehandlingstiden ved seksjonering vært en utfordring. Nå innføres en saksbehandlingsfrist på 12 uker fra seksjoneringssøknaden. Oversittelse av fristen medfører at gebyret reduseres med 25 % per uke.

Loven innebærer også andre endringer enn de som er nevnt over. Som eksempel nevnes tydeligere presisering av fordelingen av vedlikeholdsansvaret mellom sameiet og den enkelte seksjonseier, i tillegg til klarere regler om ansvar ved manglende vedlikehold.

Den nye loven skal for øvrig ha fokus på klart språk, mer brukervennlige ord og kortere setninger. Det legges også opp til noe mer bruk av punktlister. Hensikten er at det skal bli enklere for de enkelte sameiene og seksjonseierne å orientere seg i loven og administrere sameiet i samsvar med lovens bestemmelser.

***

Vi holder frokostseminar om den nye loven, fredag 27. oktober 2017. Påmelding kan gjøres her, eller til post@tendenadvokat.no.

Har du spørsmål om den nye loven, ta gjerne kontakt med en av forfatterne av denne artikkelen: Advokat/partner Paal E. Thoresen eller advokat Jan Hagfors Greve. 

 

Beskyttelse av bedriftshemmeligheter og know-how

Har du etablert rutiner for korrekt oppfølging av konkurranse- og kundeklausuler i din bedrift?

For snart to år siden, 1. januar 2016, ble det gjort viktige endringer i arbeidsmiljøloven for konkurranseklausuler og kundeklausuler. Loven krever blant annet at arbeidsgiver i forbindelse med en oppsigelse skriftlig redegjør for om og i hvilken grad en konkurranse- og kundeklausul vil bli gjort gjeldende. Arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse skal i tilfelle fremgå av redegjørelsen. Dersom kravene til form, innhold og frister for en slik redegjørelse ikke oppfylles, bortfaller konkurranse- og kundeklausulen i sin helhet.

Alle bedrifter som har arbeidsavtaler med konkurranse- eller kundeklausuler, bør har rutiner som blant annet sikrer korrekt innhold i redegjørelsene, rutiner ved oppsigelse for å overholde lovens frister for redegjørelse og rutiner for å etterspørre oppdaterte inntektsopplysninger fra arbeidstaker (dersom fradrag i kompensasjonen er avtalt, jf. nedenfor).

Vær for øvrig oppmerksom på at dersom arbeidsavtaler i din bedrift har bestemmelser om forbud mot konkurranse eller kontakt med kunder etter arbeidsforholdets opphør som ikke er i samsvar med det nye lovverket, er det en risiko for at slike klausuler ikke kan påberopes når det skulle bli aktuelt. Loven oppstiller nå blant annet en maks lengde på ett år for konkurranseforbud, med krav til kompensasjon i perioden forbundet påberopes. Har du ennå ikke tilpasset bedriftens eksisterende arbeidsavtaler til den nye regelverket, bør du derfor gjøre det nå. Har du for eksempel avtaler i dag hvoretter konkurranseforbudet ikke skal kompenseres, risikerer du i verste fall å ikke kunne påberope konkurranseforbudet overhodet. I beste fall risikerer du å måtte betale mye mer i kompensasjon enn dersom du hadde sørget for å innta de begrensninger i kompensasjonen som loven åpner for i arbeidsavtalen (blant annet et «tak» for inntekt som skal med i beregningen av kompensasjonen, og fradrag med inntil halvparten av som arbeidstaker mottar eller opptjener i perioden konkurranseklausulen har virkning).

Vi erfarer at få har et bevisst forhold til de nye reglene, enda færre har tilpasset sine arbeidsavtaler til regelendringene, og nærmest ingen har rutiner på plass for påberopelse av klausulene i forbindelse med oppsigelse eller etter krav fra arbeidstaker ellers.

Ta gjerne kontakt med Tonje Drevland eller Heidi Aas Larsen for en gjennomgang av de «nye» reglene, råd om hvordan du best mulig tilpasser bedriftens arbeidsavtaler til det nye lovverket og ikke minst hvordan bedriften kan etablere rutiner for å gyldig kunne gjøre en avtalt klausul gjeldende.