Oppføringer av Denise, Tenden

Hytteidyll gjennom generasjoner

Hytta har mange forskjelligartede kvaliteter Fritidsboliger representerer ofte store verdier, både av økonomisk og ikke økonomisk karakter. Her er det gjerne skapt gode barndomsminner og hytta er et sted man forbinder med familiehygge, ferie og fritid. Hytta representerer for mange mennesker svært god livskvalitet. Mange er opptatt av å beholde familiestedet i familien gjennom generasjoner. […]