Vi ønsker å dele vår kunnskap gjennom aktuelle saker.

Vi skal bidra til gode og effektive løsninger for våre klienter.

Aktuelt

Future Estate 2019

Tenden var medarrangør på Future Estate 2019. Arrangementet handlet blant annet om stedsutvikling, eiendomstransaksjoner, kunstig intelligens og skattemysterier.

Aleris-saken

Tenden representerer saksøkerne i en av de viktigste arbeidsrettssakene på lenge.

Digitalt arveskifte

Tenden-advokat Hanne Skråmm Espeland intervjuet av NRK om nye utfordringer knyttet til arv og avdødes digitale eiendeler.

Forslag til ny arvelov

Endringen er ment å være tilpasset dagens familiemønstre og oppfatninger av hva som er en rettferdig fordeling av arv.
©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018