Vi ønsker å dele vår kunnskap gjennom aktuelle saker.

Vi skal bidra til gode og effektive løsninger for våre klienter.

Aktuelt

Aleris-saken

Tenden representerer saksøkerne i en av de viktigste arbeidsrettssakene på lenge.

Digitalt arveskifte

Tenden-advokat Hanne Skråmm Espeland intervjuet av NRK om nye utfordringer knyttet til arv og avdødes digitale eiendeler.

Forslag til ny arvelov

Endringen er ment å være tilpasset dagens familiemønstre og oppfatninger av hva som er en rettferdig fordeling av arv.

Tenden-advokat leder av lovutvalget for familierett, arv og skifte

Advokatforeningens hovedstyre har oppnevnt advokat Hanne Skråmm Espeland som ny leder av lovutvalget for familierett, arv og skifte fra 1. januar 2019.
©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018