Vi ønsker å dele vår kunnskap gjennom aktuelle saker.

Vi skal bidra til gode og effektive løsninger for våre klienter.

Aktuelt

Tenden bistod Norges største fagforening i Høyesterett

Tenden bistod Norges største fagforening i Høyesterett og vant frem i en enstemmig dom.

2019: Året for tvister om arbeidstakerbegrepet

Viktige prosessoppdrag innen arbeidsrett

Ny trasé for InterCity - revidert Torp Vest

Revidert Torp Vest ble enstemmig vedtatt som ny trasé for InterCity i kommunestyret i Sandefjord 20. juni.

Tildelingssaker for fysioterapeuter

- Et komplisert regelverk og tidvis lemfeldig saksbehandling, gjør at det sjelden er vanskelig å finne fem feil i kommunenes saksbehandling.
©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018