Vi ønsker å dele vår kunnskap gjennom aktuelle saker.

Vi skal bidra til gode og effektive løsninger for våre klienter.

Aktuelt

Tønsberg går live

Vi er med når Tønserg kommune går live fra scenen på Oseberg kulturhus torsdag 26. mars.

Webinar om kontrakter i koronakrisen

Webinar i samarbeid med Sandefjord Næringsforening

Koronavirus-situasjonen har store innvirkninger på arbeidslivet

Informasjon til arbeidsgivere og arbeidstakere.

Tiltak knyttet til koronaepidemien

Samfunnet er i en krevende situasjon som følge av koronaepidemien og tiltakene som er iverksatt for å bekjempe den, kan ha vidtrekkende og alvorlige konsekvenser.
©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018