Vi ønsker å dele vår kunnskap gjennom aktuelle saker.

Vi skal bidra til gode og effektive løsninger for våre klienter.

Aktuelt

Tildelingssaker for fysioterapeuter

- Et komplisert regelverk og tidvis lemfeldig saksbehandling, gjør at det sjelden er vanskelig å finne fem feil i kommunenes saksbehandling.

I politiuniform uten politimyndighet

Advokat Tor Erik Heggøy har kommentert Politidirektoratets omlegging av stillingskodebruk i politiet, som fremstår som en omgåelse av aldersgrenseloven.

Når gode råd er mer enn bare jus

Møt våre advokater Odd Gleditsch d.y. og Eivin Johnsrud i Sandefjord Næringsforenings magasin iSandefjord.

Vi søker flere advokater og fullmektiger

Vi trenger advokater og fullmektiger til alle våre faggrupper.
©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018