Vi ønsker å dele vår kunnskap gjennom aktuelle saker.

Vi skal bidra til gode og effektive løsninger for våre klienter.

Aktuelt

Ny eierseksjonslov fra 1. januar 2018

Vi har skrevet litt om hva vi anser som de viktigste endringene

Beskyttelse av bedriftshemmeligheter og know-how

Få har tilpasset sine arbeidsavtaler til reglene om konkurranseforbud og kundeklausuler, og enda færre har rutiner på plass for påberopelse av klausulene i forbindelse med oppsigelse.

Samboere – Hvem eier hva? – Lovløse tilstander

Stadig flere par velger å leve som samboere og vi ser at tallene…
©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018