Vi ønsker å dele vår kunnskap gjennom aktuelle saker.

Vi skal bidra til gode og effektive løsninger for våre klienter.

Aktuelt

Frokostseminar: Bli klar for de nye personvernreglene (GDPR)

Tønsberg, Horten, Sandefjord og Skien i oktober/november 2017

Frokostseminar: Den nye eierseksjonsloven

/
Tønsberg, fredag 27. oktober 2017

Frokostseminar: Den nye eierseksjonsloven

Sandefjord, onsdag 25. oktober 2017

Kveldsseminar: Arv og generasjonsskifte

Sandefjord, torsdag 26. oktober 2017
©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018