Tenden-advokat inn i lovutvalg

Advokatforeningens hovedstyre har oppnevnt senioradvokat Hanne Skråmm Espeland som medlem av Advokatforeningens lovutvalg for Familierett, arv og skifte.

Funksjonstiden er tre år, og gjelder fra 1. januar 2018.