Tonje H. Drevland

Tonje H. Drevland

Fast advokat MNA

Tonje H. Drevland arbeider med saker knyttet til selskapsrett og transaksjoner, herunder i forbindelse med oppstart og etablering av virksomhet, kapitalinnhenting, omstruktureringer, fusjoner og fisjoner, salg og oppkjøp. Hun bistår også ved fremforhandling og utarbeidelse av kontrakter innenfor de fleste forretningsområder, samt i kontraktsrettslige tvister.

Hun arbeider også mye med arbeidsrettslige saker, og kan blant annet bistå med utarbeidelse av arbeidsavtaler, i arbeidsrettslige tvister, og med rådgivning i omorganiserings- og nedbemanningsprosesser.

Drevland er tilknyttet firmaets kompetansegrupper for henholdsvis selskapsrett/transaksjoner og arbeidsrett.

Drevland har tidligere bakgrunn fra advokatvirksomhet i Oslo, blant annet advokatfirmaet BA-HR.