Boer under behandling

Konkursboer hvor Tenden er bostyrer

Konkursboer

Nedenfor er en oversikt om de boer vi har til behandling hos oss, samt enkelte boer som er avsluttet. (Boer som gjelder privatperson er av personvernhensyn ikke tatt med).

Hvis du har spørsmål du ikke finner svar på i den informasjon som er tilgjengelig her, eller dersom du har informasjon du tror kan være interessant for bostyrer, ta gjerne kontakt per epost.

© Kopirett - Tenden ANS 2016