Vi ønsker å dele vår kunnskap gjennom aktuelle saker.

Vi skal bidra til gode og effektive løsninger for våre klienter.

Aktuelt

Vi søker flere advokater og fullmektiger

Vi trenger advokater og fullmektiger til alle våre faggrupper.

Tildelingssaker for fysioterapeuter

- Et komplisert regelverk og tidvis lemfeldig saksbehandling, gjør at det sjelden er vanskelig å finne fem feil i kommunenes saksbehandling.

I politiuniform uten politimyndighet

Advokat Tor Erik Heggøy har kommentert Politidirektoratets omlegging av stillingskodebruk i politiet, som fremstår som en omgåelse av aldersgrenseloven.

Når gode råd er mer enn bare jus

Møt våre advokater Odd Gleditsch d.y. og Eivin Johnsrud i Sandefjord Næringsforenings magasin iSandefjord.
©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018