Vi ønsker å dele vår kunnskap gjennom aktuelle saker.

Vi skal bidra til gode og effektive løsninger for våre klienter.

Aktuelt

Forslag til ny arvelov

/
Endringen er ment å være tilpasset dagens familiemønstre og oppfatninger av hva som er en rettferdig fordeling av arv.

Tenden-advokat leder av lovutvalget for familierett, arv og skifte

/
Advokatforeningens hovedstyre har oppnevnt advokat Hanne Skråmm Espeland som ny leder av lovutvalget for familierett, arv og skifte fra 1. januar 2019.

Skal det bygges ny vei eller jernbane over eiendommen din?

Et innlegg fra advokat Kjersti Schiøtz Thorud i Tønsbergs blad 29 . november 2018 

Hvem er arbeidsgiver i Norwegian-konsernet?

Leserinnlegg i Dagens Næringsliv 12. november 2018, skrevet av advokatene Kjetil Edvardsen og Kjetil Baustad Egelie.
©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018